برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - the - frame

in the frame

in the frame را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): درنظر گرفته شدن، مشمول شدن withing the frame, be in the frame, in the frame

https://www.merriam-webster.com/dictionary/in the frame

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the frame مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )