برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - the - comfort - of - ones - own - home

in the comfort of ones own home

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح) در خانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the comfort of ones own home مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )