برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

in the alternative

معنی in the alternative در دیکشنری تخصصی

in the alternative
[حقوق] به نحو دیگر، به صورت دیگر، به وجه تخییری، در غیر این صورت

in the alternative را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the alternative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )