برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

in the aggregate


جمعا، بر افزوده، همگی

معنی کلمه in the aggregate به انگلیسی

in the aggregate
• all together, in the whole

in the aggregate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان ملکی
- همه با هم، در مجموع، به طور کلی
In the aggregate, our losses have been relatively small
The world's biggest pension funds were worth $14 trillion in aggregate last year

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in the aggregate

کلمه : in the aggregate
املای فارسی : این تاه اگگرگت
اشتباه تایپی : هد فاث شللقثلشفث
عکس in the aggregate : در گوگل

آیا معنی in the aggregate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )