برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

in the absence of

واژه in the absence of در جمله های نمونه

1. In the absence of detailed documentary evidence, we can only make inferences about Minoan religion.
[ترجمه ترگمان]در صورت فقدان شواهد مستند دقیق، ما تنها می‌توانیم inferences درباره مذهب Minoan ایجاد کنیم
[ترجمه گوگل]در غیاب شواهد مستند مستند، ما می توانیم تنها در مورد دین مینو نتیجه گیری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the absence of a will the courts decide who the guardian is.
[ترجمه ترگمان]در غیاب یک اراده، دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که سرپرست چه کسی است
[ترجمه گوگل]در غیاب اراده، دادگاه تصمیم می گیرد که چه کسی سرپرست باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the absence of any evidence, the police had to let Myers go.
[ترجمه ترگمان]در غیاب هر مدرک، پلیس باید اجازه عبور Myers را می‌داد
[ترجمه گوگل]در صورت عدم مدرک، پلیس مجبور شد به مایرز برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the absence of their teacher the class was in a state of anarchy.
[ترجمه ترگمان]در غیاب معلم آن‌ها، کلاس به هرج و مرج دچ ...

معنی in the absence of در دیکشنری تخصصی

in the absence of
[حقوق] در غیاب، در نبود

معنی کلمه in the absence of به انگلیسی

in the absence of
• without, if something is lacking

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی in the absence of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )