برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

in reserve


در ذخیره، در پسداشت، در احتیاط

بررسی کلمه in reserve

عبارت ( phrase )
• : تعریف: set aside; reserved.
مترادف: reserved

واژه in reserve در جمله های نمونه

1. The crack troops were held in reserve behind the front line.
[ترجمه ترگمان]سربازان ترک در پشت خط مقدم جبهه نگه‌داشته شدند
[ترجمه گوگل]سربازان ترک در پشت خط مقدم نگه داشته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We always keep some money in reserve, just in case.
[ترجمه ترگمان]ما همیشه مقداری پول در ذخیره نگه می‌داریم
[ترجمه گوگل]ما در هر صورت پولی را صرف رزرو می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 200 police officers were held in reserve.
[ترجمه ترگمان]بیش از ۲۰۰ افسر پلیس در این زمینه نگهداری می‌شوند
[ترجمه گوگل]200 افسر پلیس در اختیار داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The money was being kept in reserve for their retirement.
[ترجمه ترگمان]پول را برای بازنشستگی خود ذخیره می‌کردند
[ترجمه گوگل]این پول برای بازنشستگی خود نگهداری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه in reserve به انگلیسی

in reserve
• in stock, in supply, in store

in reserve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
دم دست (در صورت لزوم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in reserve

کلمه : in reserve
املای فارسی : این رزرو
اشتباه تایپی : هد قثسثقرث
عکس in reserve : در گوگل

آیا معنی in reserve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )