برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1462 100 1

in reference to


در اشاره به، عطف به، بازگشت به

واژه in reference to در جمله های نمونه

1. I am writing to you in reference to the job opening in your department.
[ترجمه ترگمان]من برای شما در مرجع افتتاح این شغل در بخش شما نامه می‌نویسم
[ترجمه گوگل]من به شما در مورد باز کردن شغل در بخش شما نوشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is precisely in reference to such functions that the issue of royal control arises.
[ترجمه ترگمان]این دقیقا در اشاره به چنین توابعی است که مساله کنترل سلطنتی پیش می‌آید
[ترجمه گوگل]دقیقا در رابطه با چنین توابع است که مسئله کنترل سلطنتی بوجود می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But not all implications are valid in reference to pedagogy.
[ترجمه ترگمان]اما همه مفاهیم در مرجع آموزش و پرورش معتبر نیستند
[ترجمه گوگل]اما همه پیامدها در رابطه با آموزش و پرورش معتبر نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In reference to some air dynamics of energy saving paper competitive car body aerodynamics numerical simulation and puts forward eventually optimization scheme.
[ترجمه ترگمان]در پاسخ ...

معنی in reference to در دیکشنری تخصصی

in reference to
[ریاضیات] در رابطه با

in reference to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
در اشاره به، در موردِ، درخصوصِ
محمد رومزی
راجع به
محدثه فرومدی
با عطف/ارجاع/اشاره به
شهابی
با توجه به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in reference to
کلمه : in reference to
املای فارسی : این رفرنس تو
اشتباه تایپی : هد قثبثقثدزث فخ
عکس in reference to : در گوگل

آیا معنی in reference to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران