برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - plenty - of - time
شبکه مترجمین ایران

in plenty of time

in plenty of time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام حمیدی
سر فرصت
Mr Danial
به موقع in time / سر فرصت/ تا زمان موعود in due time/ by the due date

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی in plenty of time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )