برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

in good condition


معنی: سالم
معانی دیگر: بی عیب خوب

واژه in good condition در جمله های نمونه

1. This bike is second-hand but it's still in good condition.
[ترجمه ترگمان]این دوچرخه دست‌دوم است اما وضعیت خوبی دارد
[ترجمه گوگل]این دوچرخه دست دوم است اما هنوز در شرایط خوبی قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The piano was in good condition.
[ترجمه ترگمان]پیانو در شرایط خوبی بود
[ترجمه گوگل]پیانو در شرایط خوبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The paintwork is in good condition.
[ترجمه ترگمان]این رنگ شرایط خوبی دارد
[ترجمه گوگل]رنگ در شرایط خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two-bedroom chalet is in good condition.
[ترجمه ترگمان]کلبه دو خوابه شرایط خوبی دارد
[ترجمه گوگل]چمدان دو خوابه در وضعیت خوبی قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The car is kept ...

مترادف in good condition

سالم (صفت)
well , valid , whole , sound , healthy , wholesome , healthful , lucid , salubrious , hale , intact , safe and sound , in good condition , sane

معنی کلمه in good condition به انگلیسی

in good condition
• in good shape, in a healthy or sound state, well

in good condition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A_S
در شرایطی عالی (خوب)
عاطفه انارکی
He is in good condition
او خوب مانده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in good condition

کلمه : in good condition
املای فارسی : این گود کاندیشن
اشتباه تایپی : هد لخخی زخدیهفهخد
عکس in good condition : در گوگل

آیا معنی in good condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )