برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

in fact

/ɪn fækt/ /ɪn fækt/

درحقیقت، براستی

بررسی کلمه in fact

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in reality; really; truly; indeed.
مشابه: actually, in truth, indeed, really

واژه in fact در جمله های نمونه

1. Some people are intimidated by his size, but in fact he's a gentle giant.
[ترجمه ترگمان]بعضی از مردم از اندازه او می‌ترسند، اما در واقع غولی آرام است
[ترجمه گوگل]بعضی از افراد به اندازه او هراس دارند، اما در واقع او یک غول مهربان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Using binary notation is in fact just manipulating ones and noughts.
[ترجمه ترگمان]استفاده از نماد دودویی، در حقیقت فقط دستکاری و دستکاری اعداد است
[ترجمه گوگل]با استفاده از نماد باینری، در حقیقت فقط آنهایی که در حال تغییر هستند و noughts هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The rumour is without foundation in fact.
[ترجمه ترگمان]شایعه بدون پایه و اساس وجود داره
[ترجمه گوگل]این شایعه بدون هیچ پایه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any sudden inspiration in fact can not replace the long-term Kung fu.
[ترجمه ترگمان]هر گونه الهام ناگهانی در حقیقت نمی‌تواند the دراز مدت را جایگزین کند
[ترجمه گوگل]هر الهام ناگهانی در واقع نمی تواند کونگ فو بلند مدت را جای ...

معنی in fact در دیکشنری تخصصی

[نساجی] در حقیقت
[حقوق] وکیل خاص، وکیل مقید، وکیل خصوصی

معنی کلمه in fact به انگلیسی

in fact
• actually, truthfully, as a matter of fact

in fact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
در واقع
ایما
راستشو بخوای...
حقیقتشو بخوای !
سجاد
درحقیقت
حدیث ایران
در واقع
ميثم عظيمي
In fact, I want a very ideal man. You are very weak
در واقع من يه مرد ايده آل ميخوام خيلي ضعيف هستي
Sana
در واقیعت به راستی
محدثه فرومدی
حقیقتا، واقعا
sportwoman
truely
رضا
در حقوق "معیار موضوعی" در مقابل "معیار قانونی(in law)"
میلاد علی پور
به درستی
🌷
Really

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی in fact

کلمه : in fact
املای فارسی : این فاست
اشتباه تایپی : هد بشزف
عکس in fact : در گوگل

آیا معنی in fact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )