برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

in condition

in condition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
in (good) condition:
حال و شرایط خوبی داشتن
ak
تحت این شرایط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی in condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )