برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - common - with
شبکه مترجمین ایران

in common with

in common with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Htm
در اشتراک با

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی in common with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )