برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

in case of


در صورت، اگر، در صورتی که

واژه in case of در جمله های نمونه

1. In case of fire, walk quickly to the nearest door.
[ترجمه ترگمان]به محض این که آتش روشن شد، به سرعت به طرف نزدیک‌ترین در حرکت کرد
[ترجمه گوگل]در صورت آتش سوزی، به نزدیکترین درب بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Fire-brigades are standing by in case of an explosion.
[ترجمه ترگمان]تشکیلات آتش‌نشانی در صورت انفجار در حال آماده‌باش هستند
[ترجمه گوگل]آتش نشانی در صورت انفجار ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A buffer stock of grain was held in case of emergency shortages.
[ترجمه ترگمان]یک انبار غله ذخیره در صورت کمبود برق برگزار شد
[ترجمه گوگل]در صورت کمبود اوراق بهادار، سهام بافر دانه ها برگزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Rescue crews were standing by in case of a breakdown.
[ترجمه ترگمان]گروه نجات در مقابل یک شکست ایستاده بودند
[ترجمه گوگل]خدمه نجات در صورت خرابی ایستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با in case of به فارسی

هنگام اضطرار، درموقع تنگ، وقت ضرورت
در صورت نیازمندی

in case of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهام
در قبال
ebi
هنگام ، در هنگام
amir hosein
در صورت
پورمنصور
درمواقع
علی فرهادی
اگر،در صورتی که،هنگامی که،در مورد،
you can call 110 in case of robbery

حسام
درصورت وجود، درصورت، در مواقع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in case of

کلمه : in case of
املای فارسی : این کس اوف
اشتباه تایپی : هد زشسث خب
عکس in case of : در گوگل

آیا معنی in case of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )