برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

in case of emergency


هنگام اضطرار، درموقع تنگ، وقت ضرورت

in case of emergency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in case of emergency
کلمه : in case of emergency
املای فارسی : این کس اوف امرجنسی
اشتباه تایپی : هد زشسث خب ثئثقلثدزغ
عکس in case of emergency : در گوگل

آیا معنی in case of emergency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )