برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

in any event


در هر صورت، علی رغم آنچه که روی بدهد، در هر حال

بررسی کلمه in any event

عبارت ( phrase )
• : تعریف: regardless of the circumstances; in any case.
مترادف: anyhow, anyway, nevertheless, regardless
مشابه: however

واژه in any event در جمله های نمونه

1. I might go home next month, but in any event, I'll be home for Christmas.
[ترجمه ترگمان]شاید ماه دیگر به خانه بروم، اما در هر صورت، من برای کریسمس به خانه خواهم آمد
[ترجمه گوگل]من ممکن است ماه آینده به خانه برگردم، اما در هر صورت، من برای کریسمس خانه خواهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I might see you tomorrow, but I'll phone in any event.
[ترجمه ترگمان]فردا ممکن است شما را ببینم، اما در هر صورت تلفن خواهم کرد
[ترجمه گوگل]ممکن است فردا شما را ببینم، اما در هر صورت تلفن می زنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In any event, the bowling alley restaurant proved quite acceptable.
[ترجمه ترگمان]در هر صورت، رستوران بولینگ کاملا قابل قبوله
[ترجمه گوگل]در هر صورت رستوران رستوران بولینگ کاملا قابل قبول بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In any event, the worst that she can do is say 'no'.
[ترجمه ترگمان]در هر صورت، بدترین چیزی که او می‌تواند انجام دهد این است که نه
[ترجمه گوگل]در هر صورت، ب ...

معنی کلمه in any event به انگلیسی

in any event
• in any case, in any situation, anyhow, anyway

in any event را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین رازانی
در هر صورت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in any event

کلمه : in any event
املای فارسی : این آنی ایونت
اشتباه تایپی : هد شدغ ثرثدف
عکس in any event : در گوگل

آیا معنی in any event مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )