برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

in all fairness

in all fairness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
رعایت جانب انصاف
Figure
انصافا، الحق و ولانصاف
used for making your criticism of someone or something seem less strong
I should say in fairness to him that he’s quite a shrewd politician.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in all fairness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )