برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

in a minute

واژه in a minute در جمله های نمونه

1. I can meet a person in a minute, like a person in an hour and lovea person in a day, but it will take me a whole life to forgetyou.
[ترجمه ترگمان]من می‌توانم یک نفر را در یک دقیقه ملاقات کنم، مانند یک نفر در یک ساعت و یک نفر در یک روز، اما یک زندگی کامل برای من طول خواهد کشید
[ترجمه گوگل]من می توانم فردی را در یک دقیقه ملاقات کنم، مثل یک فرد در یک ساعت و شخصی در یک روز، اما من تمام عمر را فراموش می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll be with you in a minute. There are a couple of things I have to do first.
[ترجمه ترگمان]یک دقیقه دیگر با شما هستم یه سری کارایی هست که باید اول انجام بدم
[ترجمه گوگل]من در عرض یک دقیقه با شما خواهم بود چند چیز که من باید برای اولین بار انجام دهم وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'll be back in a minute.
[ترجمه ترگمان]یک دقیقه دیگه بر می‌گردم
[ترجمه گوگل]من در یک دقیقه عقب خواهم ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll be with you in a minute or two.
[ترجمه ترگمان]یکی دو دقی ...

معنی کلمه in a minute به انگلیسی

in a minute
• in a moment, shortly

in a minute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا دولت دوست
=(تا)چند لحظه دیگر
مثال⬇
The doctor will see you in a minute
تا چند لحظه دیگر،دکتر شما را میبیند
Dark Light
In a minute : یه دقیقه ای(در تلفظ یه دیقه ای) - فلفور - shortly - in a moment
مثال : ?? I will come in a minute. Just wait wait for me and don't go anywhere. Okay

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in a minute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )