برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1408 100 1

imperil

/ˌɪmˈperəl/ /ɪmˈperəl/

معنی: بخطر انداختن، در مخاطره انداختن
معانی دیگر: به خطر انداختن، به مخاطره انداختن

بررسی کلمه imperil

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: imperils, imperiling, imperiled
مشتقات: imperilment (n.)
• : تعریف: to put at risk; endanger.
مترادف: endanger, hazard, jeopardize
مشابه: chance, compromise, expose, menace, peril, risk, venture

- His reckless driving imperiled the lives of his passengers.
[ترجمه ترگمان] رانندگی بی‌ملاحظه او جان مسافران را به خطر می‌اندازد
[ترجمه گوگل] رانندگی بی نظیر زندگی مسافرانش را به خطر انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه imperil در جمله های نمونه

1. local wars imperil world peace
جنگ‌های محلی صلح جهانی را به خطر می‌اندازند.

2. Tax increases now might imperil economic recovery.
[ترجمه ترگمان]اکنون افزایش مالیات ممکن است بهبود اقتصادی را به خطر بیاندازد
[ترجمه گوگل]افزایش مالیات در حال حاضر ممکن است بهبود اقتصادی را به خطر بیندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A police raid would imperil the lives of the hostages.
[ترجمه ترگمان]حمله پلیس، جان گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد
[ترجمه گوگل]یک حمله پلیس جان زندان را به خطر می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any diminution in the number of survivors would imperil the chance for continuation.
[ترجمه ترگمان]هر کاهش تعداد بازماندگان، شانس تداوم را به خطر می‌اندازد
[ترجمه گوگل]هر گونه کاهش در تعداد بازماندگان فرصتی برای ادامه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Any criminal prosecution could imperil the company's then-imminent public offering of $ 35 million in stock.
...

مترادف imperil

بخطر انداختن (فعل)
risk , hazard , jeopardize , imperil , jeopard
در مخاطره انداختن (فعل)
imperil

معنی imperil در دیکشنری تخصصی

[حقوق] به مخاطره انداختن

معنی کلمه imperil به انگلیسی

imperil
• endanger, put in danger, place at risk
• something that imperils you puts you in danger; a formal word.

imperil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sana
در معرض خطر
میلاد علی پور
سیج کردن، در معرض خطر قرار گرفتن، خطرپذیری کردن، ریسک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی imperil
کلمه : imperil
املای فارسی : ایمپریل
اشتباه تایپی : هئحثقهم
عکس imperil : در گوگل

آیا معنی imperil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )