برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

imperative

/ˌɪmˈperətɪv/ /ɪmˈperətɪv/

معنی: حتمی، الزام اور، دستوری، امری
معانی دیگر: آمرانه، فرمان گونه، تحکم آمیز، واجب، ضروری، بایسته، ناگزیر، ناچار، بایا، وایا، (دستور زبان) امری، ضرورت، بایستگی، دربایست، ناچاری، ناگزیری، لزوم، قاعده

بررسی کلمه imperative

صفت ( adjective )
(1) تعریف: extremely important; urgent; unavoidable.
مترادف: critical, crucial, essential, imperious, indispensable, urgent, vital
متضاد: optional, unimportant
مشابه: binding, compulsory, exigent, inescapable, inevitable, necessary, pressing, unavoidable

- It is imperative that these peace efforts succeed.
[ترجمه ترگمان] لازم است که این تلاش‌های صلح موفق شوند
[ترجمه گوگل] ضروری است که این تلاش های صلح موفق شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It is imperative that the town be evacuated immediately.
[ترجمه ترگمان] ضروری است که شهر فورا تخلیه شود
[ترجمه گوگل] ضروری است که شهر بلافاصله تخلیه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Getting the burn victims to a hospital is imperative.
[ترجمه بهاره] رساندن قربانیان سوختگی به بیمارستان ضروری است|
[ترجمه ترگمان] ...

واژه imperative در جمله های نمونه

1. imperative mood
وجه امری

2. an imperative duty
وظیفه‌ی واجب

3. an imperative gesture
حرکت (یا عمل) آمرانه

4. the imperative mood
وجه امری

5. it is imperative that i go
ناگزیرم که بروم.

6. it is imperative that we try again before giving up
لازم است که پیش از رها کردن کار یک بار دیگر هم بکوشیم.

7. In business, a prompt reply is imperative.
[ترجمه ترگمان]در کسب‌وکار پاسخ سریع ضروری است
[ترجمه گوگل]در کسب و کار، یک پاسخ سریع ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It is absolutely imperative that we finish by next week.
[ترجمه ترگمان]کاملا ضروری است که تا هفته بعد تمامش کنیم
[ترجمه گوگل]این کاملا ضروری است که ما تا هفته آینده به پایان برسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It is imperative that we make a quick decision.
...

مترادف imperative

حتمی (صفت)
very , all right , imminent , imperative , indispensable , obligatory , categorical , cocksure , categoric
الزام اور (صفت)
imperative , obligatory , binding , mandatory
دستوری (صفت)
imperative , directorial , grammatical , magistral
امری (صفت)
imperative , magistral

معنی عبارات مرتبط با imperative به فارسی

وجه امری
(فلسفه ی کانت) امر مطلق، امر تنجیزی، امر قاطع، حکم مطلق، فرمودمان فریضی

معنی کلمه imperative به انگلیسی

imperative
• necessity, obligation; command, order; imperative mood, form used when making an order or request (grammar); verb in the imperative mood (grammar)
• necessary, obligatory; commanding; of the imperative mood, of the form used when making an order or request (grammar); of a verb in the imperative mood (grammar)
• something that is imperative is very important and needs to be considered or dealt with urgently; a formal use.
• an imperative is an action, command, or task that is very urgent and must be dealt with quickly or urgently; a formal use.
• in grammar, an imperative is a verb in the form that is typically used for giving instructions or making informal invitations. for example, in `turn left at the next crossroads' and `have another biscuit', `turn' and `have' are imperatives.
imperative language
• (computers) programming language designed to change the state of variables by substitution
imperative mode
• command form of a verb (grammar)
imperative mood
• command (grammar)
categorical imperative
• rule formulated by emmanuel kant stating that one must do what one expects other to do in a similar situation
shortened imperative
• shortened command, abbreviated command

imperative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیمیا
امر
zeynab
ضروري
شهبانو
دستوری
sima
imperatives: قواعد
سید مهدی اکبری
افعال امری که با to می ایند اکثر
Listen to me
به من گوش بده
B
برای مثال read book
در اینجا ما داریم امر میکنیم که کتابو بخونه پس
Imperativesکارایی هست که امر میکنیم
Sunflower
Extremely important and needing to be done or dealt with immediately

Vital
Crucial
Critical
Essential
Sunflower
اجباری
زهرا میرحسینی
این کلمه هم در جایگاه صفت استفاده می شود و هم اسم.
در جایگاه اسم به معنای ضرورت، الزام، ... خواهد بود
Seyyedalith
به نظرم �واجب� ترجمه‌ی خوبیه.
it's imperative to see: دیدنش واجبه [باید دید].

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی imperative

کلمه : imperative
املای فارسی : ایمپرتیو
اشتباه تایپی : هئحثقشفهرث
عکس imperative : در گوگل

آیا معنی imperative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )