برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1390 100 1

immunodeficiency

/ɪˌmjuːnoʊdɪˈfɪʃnsi/ /ɪˌmjuːnəʊdɪˈfɪʃnsi/

(پزشکی) کمبود ایمنی (در اثر اختلال در فرآورد پادتن ها)

واژه immunodeficiency در جمله های نمونه

1. None of the other causes of immunodeficiency listed above in Section
[ترجمه ترگمان]هیچ یک از علل دیگر نقص ایمنی که در بالا ذکر شد
[ترجمه گوگل]هیچ کدام از علل دیگر کمبود ایمنی که در بخش بالا ذکر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. However it began, the human immunodeficiency virus must be far older than any of its extant strains.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این ویروس نقص ایمنی انسانی باید بسیار بزرگ‌تر از ویروس موجود آن باشد
[ترجمه گوگل]با این حال شروع شد، ویروس نقص ایمنی بدن باید خیلی بیشتر از هر نوع سویه موجود باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The human immunodeficiency virus is not airborne; it is not easily spread.
[ترجمه ترگمان]ویروس نقص ایمنی بدن انسان در حال پرواز نیست؛ به راحتی پخش نمی‌شود
[ترجمه گوگل]ویروس نقص ایمنی بدن در هوا نفوذ نمی کند؛ به راحتی قابل پخش نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The earliest known specimen of the human immunodeficiency virus was found long after the death of its victim.
[ترجمه ...

معنی کلمه immunodeficiency به انگلیسی

immunodeficiency
• inability of the immune system to fight off infections due to a genetic or acquired disease
acquired immunodeficiency
• malfunctioning immune system

immunodeficiency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن فاطمی منش
نقص ایمنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی immunodeficiency
کلمه : immunodeficiency
املای فارسی : ایمموندفیکینکی
اشتباه تایپی : هئئعدخیثبهزهثدزغ
عکس immunodeficiency : در گوگل

آیا معنی immunodeficiency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )