برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

immunize

/ˈɪmjuːˌnaɪz/ /ˈɪmjʊnaɪz/

معنی: مصونیت دادن، مصونیت دار کردن
معانی دیگر: (به ویژه از راه تزریق) مصونیت دادن به، ایمنی دادن به، ایمن کردن، مصون کردن، ایجاد ایمنی کردن

بررسی کلمه immunize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: immunizes, immunizing, immunized
مشتقات: immunization (n.), immunizer (n.)
• : تعریف: to cause to be immune, as by vaccination.

واژه immunize در جمله های نمونه

1. Children have been routinely immunized against polio since 195
[ترجمه ترگمان]کودکان از ۱۹۵ سال تاکنون در برابر فلج‌اطفال واکسینه شده‌اند
[ترجمه گوگل]کودکان از سال 195 به طور معمول در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We should require that every student is immunized against hepatitis B.
[ترجمه ترگمان]ما باید نیاز داشته باشیم که همه دانش آموزان در برابر هپاتیت B ایمن باشند
[ترجمه گوگل]ما باید مستلزم آن باشد که هر دانش آموز در برابر هپاتیت B واکسینه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All parents should have their children immunized.
[ترجمه ترگمان]همه والدین باید children داشته باشند
[ترجمه گوگل]همه والدین باید فرزندان خود را ایمن نگه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They immunized some mice with a dose of the live vaccine.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برخی از موش‌ها را با دوز واکسن زنده ایمن می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها چند موش را با دوز واکسن زنده واکسینه کردند
[ترجمه شما ...

مترادف immunize

مصونیت دادن (فعل)
immunize
مصونیت دار کردن (فعل)
immunize

معنی کلمه immunize به انگلیسی

immunize
• render insusceptible to a disease; perform vaccinations by inoculation; (law) grant a person exemption or protection from something that others are subjected to (also immunise)
• if you are immunized against a disease, you are made immune to it, usually by being given an injection.

immunize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Carolin
واکسن زدن
آقاپارسا
مصون کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی immunize

کلمه : immunize
املای فارسی : ایممونیز
اشتباه تایپی : هئئعدهظث
عکس immunize : در گوگل

آیا معنی immunize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )