برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

imminence

/ˈɪmənəns/ /ˈɪmɪnəns/

معنی: نزدیکی، وقوع خطر نزدیک
معانی دیگر: قریب الوقوع بودن، زود رویدادی (imminency هم می گویند)، مشرف بودن، قرابت

بررسی کلمه imminence

اسم ( noun )
مشتقات: imminency (n.)
• : تعریف: the state or condition of being imminent.

واژه imminence در جمله های نمونه

1. The imminence of their exams made them work harder.
[ترجمه ترگمان]نزدیک شدن امتحانات آن‌ها باعث شد که آن‌ها سخت‌تر کار کنند
[ترجمه گوگل]سرچشمه امتحانات آنها را سخت تر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The imminence of war was on everyone's mind.
[ترجمه ترگمان]نزدیک بودن خطر جنگ در ذهن همه بود
[ترجمه گوگل]سرچشمه جنگ در ذهن همه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The imminence of their exams made the students work even harder.
[ترجمه ترگمان]نزدیک شدن امتحانات دانش آموزان را سخت‌تر کرد
[ترجمه گوگل]ضرورت امتحانات آنها دانش آموزان را حتی سخت تر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A poor harvest in 84 and the imminence of winter, strengthened their determination.
[ترجمه ترگمان]یک برداشت ضعیف در ۸۴ سال و نزدیک شدن به زمستان، عزم آن‌ها را تقویت کرد
[ترجمه گوگل]برداشت ضعیف در سال 84 و نابودی زمستان، عزم آنها را تقویت کرد
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

مترادف imminence

نزدیکی (اسم)
abutment , proximity , vicinity , adjacency , affinity , rapprochement , approximation , accession , adduction , imminence , verge , contiguity , going-on , imminency , propinquity , vicinage
وقوع خطر نزدیک (اسم)
imminence , imminency

معنی کلمه imminence به انگلیسی

imminence
• state of being about to happen; something which is about to happen (especially of an evil or dangerous event)
• the imminence of an event is the near certainty that it will happen very soon.

imminence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید وحید طباطباییان
زود هنگامی_ زودآیندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی imminence

کلمه : imminence
املای فارسی : ایممیننک
اشتباه تایپی : هئئهدثدزث
عکس imminence : در گوگل

آیا معنی imminence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )