برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

immensely

/ˌɪˈmensli/ /ɪˈmensli/

بی اندازه، زیاد، بسیار، بطور وسیع، بطور پهناور

بررسی کلمه immensely

قید ( adverb )
• : تعریف: in a great degree; very; extremely.
مترادف: extremely
متضاد: slightly

- an immensely important election
[ترجمه ترگمان] انتخاباتی بسیار مهم
[ترجمه گوگل] انتخابات فوق العاده مهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه immensely در جمله های نمونه

1. I found it immensely rewarding working with the less able children.
[ترجمه ترگمان]من به کار کردن با بچه‌های کم‌تر موفق، بی‌اندازه پاداش دادم
[ترجمه گوگل]من متوجه شدم که با بچه های کمتر توانم کار می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was immensely attractive to women, onscreen and offscreen.
[ترجمه ترگمان]او بسیار جذاب بود برای زنان، روی صحنه و offscreen
[ترجمه گوگل]او برای زنان بسیار جذاب بود، روی صفحه و خارج از صفحه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She looked immensely relieved when she heard the news.
[ترجمه ترگمان]وقتی اخبار را شنید، خیلی راحت به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]هنگامی که او اخبار را شنید، او به شدت احساس آرامش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Champagne wines became immensely popular in the 18th century.
[ترجمه ترگمان]شراب شامپاین در قرن ۱۸ بسیار محبوب شد
[ترجمه گوگل]شراب شامپاین در قرن هجدهم بسیار محبوب بود
[ترجمه شما] ترج ...

معنی immensely در دیکشنری تخصصی

immensely
[ریاضیات] به طور بی اندازه، خیلی

معنی کلمه immensely به انگلیسی

immensely
• immeasurably; limitlessly; hugely, enormously, tremendously, greatly
• immensely means to a very great extent or degree.

immensely را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلی افجه
نا محدود
سطح عالی
Parr
شایان،قابل توجه
موسی بیضایی
بسیار زیاد، فوق العاده
محمد رومزی
به شدت
بی اندازه
محمدجواد احمدیان
بی حد و حصر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی immensely
کلمه : immensely
املای فارسی : ایممنسلی
اشتباه تایپی : هئئثدسثمغ
عکس immensely : در گوگل

آیا معنی immensely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )