برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

illegality


بیقانونی، کار خلاف قانون، کار نامشروع

واژه illegality در جمله های نمونه

1. There is no evidence of illegality.
[ترجمه ترگمان]شواهدی از \"illegality\" وجود نداره
[ترجمه گوگل]هیچ مدرکی غیر قانونی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His Lordship articulated three grounds for judicial review: illegality, irrationality and procedural impropriety.
[ترجمه ترگمان]سرور او به سه دلیل برای بررسی قضایی گفت: غیرقانونی بودن، نامعقول بودن و impropriety رویه‌ای
[ترجمه گوگل]لوردینگ او سه زمینه را برای بررسی قضایی بیان کرد: غیرقانونی بودن، غیرعقلانی بودن و نادرست بودن رویه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No illegality is suspected.
[ترجمه ترگمان]هیچ شکی نیست
[ترجمه گوگل]هیچ قانونی بودن مشکوک نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The act according with constitutive requirements has illegality under common circumstance.
[ترجمه ترگمان]عمل مطابق با الزامات بنیادی، تحت شرایط عمومی غیرقانونی است
[ترجمه گوگل]عمل طبق الزامات قانونی طبق شرایط معمول غیر قانونی است
[ترجمه شما] ...

معنی illegality در دیکشنری تخصصی

illegality
[حقوق] غیر قانونی بودن، خلاف قانون بودن، عدم مشروعیت

معنی کلمه illegality به انگلیسی

illegality
• unlawfulness, quality of being forbidden by law

illegality را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی illegality

کلمه : illegality
املای فارسی : ایللگلیتی
اشتباه تایپی : هممثلشمهفغ
عکس illegality : در گوگل

آیا معنی illegality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )