برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ill affected


بد قلب، نامهربان، ناهمراه

ill affected را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ill affected
کلمه : ill affected
املای فارسی : ایل اففکتد
اشتباه تایپی : همم شببثزفثی
عکس ill affected : در گوگل

آیا معنی ill affected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )