برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
if - that

if that

if that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
یا حتی کمتر، یا کمتر

https://www.yourdictionary.com/if-that

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی if that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )