برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
if - push - comes - to - shove
شبکه مترجمین ایران

if push comes to shove


(عامیانه) اگر برخورد تبدیل به جنگ شود، اگر قضیه بالا بگیرد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی if push comes to shove

کلمه : if push comes to shove
املای فارسی : ایف پوش کامز تو شو
اشتباه تایپی : هب حعسا زخئثس فخ ساخرث
عکس if push comes to shove : در گوگل

آیا معنی if push comes to shove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )