برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

if ever

معنی کلمه if ever به انگلیسی

if ever
• if at some point, if sometime

if ever را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تارا
اگر نیاز باشد
بهزاد
اگر در یک مکان، اگر یکوقتی، اگر یک زمانی
if ever I catch you again, I'm taking you in
اگر در یک مکانی( یک وقتی) دوباره تو رو بگیرم( جلب کنم)، تو رو در زندان می اندازم.
صابر زمانی
اگر تابحال
گلی افجه
اگر هرگاه
اگرهر زمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی if ever مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )