برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

if anything

واژه if anything در جمله های نمونه

1. If anything can go wrong, it will.
[ترجمه ترگمان]اگر کار اشتباهی پیش بیاید، این کار را خواهد کرد
[ترجمه گوگل]اگر چیزی به اشتباه برسد، آن خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If anything goes wrong, your name will be mud.
[ترجمه ترگمان]، اگه چیزی اشتباه پیش بره اسم تو گل خواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر چیزی اشتباه برود، نام شما گلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'd say he was more like his father, if anything.
[ترجمه ترگمان]به نظر من او بیشتر شبیه پدرش بود
[ترجمه گوگل]من می خواهم بگویم او بیشتر شبیه پدرش است، اگر چیزی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The extreme cold seemed, if anything, to intensify.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که سرمای شدید، اگر چیزی بود، به شدت شدیدتر می‌شد
[ترجمه گوگل]سرماخوردگی به نظر می رسید، اگر هر چیزی، برای تشدید شدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه if anything به انگلیسی

if anything
• if at all; actually
if anything should happen to
• if if something bad should happen to..., if any harm should befall...

if anything را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
اگر هم (چیزی) باشه، در هر صورت ; [نظری مخالف (معمولا بعداز یک جمله منفی) با جمله/نظر قبلی دادن (جهت نقض حرف منفی قبلی)]
سعید صفاری مقدم
تازشم برعکس، برخلاف اون، برخلاف تصور، تازه راستشو بخوای، برعکسش کاملا صادق(صدق میکنه)، اتفاقاً (بالعکس)
Her success hasn't caused tension - if anything, it's helped our marriage.
موفقیت اون باعث ایجاد تنش نشد که هیچ تازشم برعکس به ازدواجمون کمک هم کرد.
باسم موالی زاده
در مقابل
لادن فخر سعادت
به هر تقدیر
علی ایحال
در هر صورت
Dark Light
اتفاقا برعکس
🔴are you cold"

"if anything.....!"

🔴Does this sundress make me look fat?
Cool Guy: Nah, if anything it makes you look Pretty Hot
English User
1اگه چیزی هم باشه، اگه چیزی هم بخواد باشه،تازه، هر چی باشه، هر چی هم باشه
The situation is, if anything, worsening rather than improving
If anything, you have to work even harder when your dad's the boss.
I think I'm pretty honest about my emotions most of the time; if anything, I'm too frank about them.یعنی:من نسبت به اساساتم خیلی صادقم، هرچی باشه خیلی روراستم
2 اگه همچین چیزی باشه، بر فرض که باشه
The survey aims to find out what (if anything) religion means to people.
We need to assess what happened and what, if anything, we could have done to prevent it.
English User
فعلا که...
محمد ضیایی بیگدلی
بلکه حتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی if anything مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )