برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
idols - of - the - tribe

idols of the tribe


اوهام بشری، اوهام جنسی

idols of the tribe را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idols of the tribe
کلمه : idols of the tribe
املای فارسی : ایدلس اوف تاه ترایب
اشتباه تایپی : هیخمس خب فاث فقهذث
عکس idols of the tribe : در گوگل

آیا معنی idols of the tribe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )