برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

ideologically

واژه ideologically در جمله های نمونه

1. He has slipped back ideologically.
[ترجمه ترگمان] اون دوباره از \"ideologically\" برگشته
[ترجمه گوگل]او از نظر ایدئولوژیکی عقب مانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Because he was still ideologically sound, strategic and tactical mistakes could be forgiven.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که او هنوز از لحاظ ایدئولوژیکی صوتی، استراتژیک و تاکتیکی بود، می‌توانست بخشوده شود
[ترجمه گوگل]از آنجا که هنوز ایدئولوژیک بود، اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی توانستند ببخشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By 1980 the continent was pretty much divided ideologically, with the United States gaining an upper hand over the Soviet adventurists.
[ترجمه ترگمان]تا سال ۱۹۸۰ این قاره به لحاظ ایدئولوژیکی تقسیم شده‌بود و ایالات‌متحده در بالای the شوروی یک دست بالاتر بود
[ترجمه گوگل]تا 1980، قاره تقریبا به لحاظ ایدئولوژیک تقسیم شده بود، در حالی که ایالات متحده در حال پیشرفت در مورد ماجراجویان شوروی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A unified Democratic party versus an ideologically split Republican party.
...

معنی کلمه ideologically به انگلیسی

ideologically
• conceptually, speculatively, theoretically; in accordance with a certain body of beliefs or principles

ideologically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آقاپارسا
ایدئولوژیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ideologically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )