برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1435 100 1

ideational


معنی: خیالی، وهمی، اندیشهای
معانی دیگر: ideative وهمی

مترادف ideational

خیالی (صفت)
valetudinarian , air-built , imaginary , fanciful , fictitious , fancied , fantastic , unrealistic , chimerical , unreal , dreamy , visionary , thoughtful , pensive , hypochondriac , spleeny , insubstantial , contemplative , meditative , romantic , cloud-built , fantastical , spectral , ideational
وهمی (صفت)
imaginary , unrealistic , unreal , bizarre , gothic , illusory , uncanny , illusive , ideational , vagarious
اندیشهای (صفت)
ideational

معنی کلمه ideational به انگلیسی

ideational
• of or pertaining to the forming of ideas

ideational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مريم جواهري
ايده پردازانه،ايده پردازي،ايده نگرانه،ايده دهي،ايده دهنده،ايده دهنده اي،ايده اي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ideational
کلمه : ideational
املای فارسی : ایدیتینل
اشتباه تایپی : هیثشفهخدشم
عکس ideational : در گوگل

آیا معنی ideational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )