برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

ichthyosaur


(دیرین شناسی) ایکتیوسور (جنس ichthyosauria - از خزندگان قدیمی که نسل آنها منقرض شده است)

بررسی کلمه ichthyosaur

اسم ( noun )
مشتقات: ichthyosaurian (adj.), ichthyosaurian (n.)
• : تعریف: any of an extinct variety of marine reptiles that had four flippers, a dolphinlike head, and a vertical caudal fin, and that ranged in length from four to forty feet.

واژه ichthyosaur در جمله های نمونه

1. What led one ichthyosaur to bite another on the snout is unknown.
[ترجمه ترگمان]چیزی که منجر به گاز گرفتن یکی دیگر از پوزه‌اش شد نامعلوم است
[ترجمه گوگل]چه چیزی باعث می شود یک ichthyosaur برای گاز گرفتن دیگر بر روی بینی ناشناخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "Whatever bit this ichthyosaur wasn't trying to kill it, just hurt it, " he says.
[ترجمه ترگمان]می‌گوید: هر چیزی که این ichthyosaur سعی در کشتن آن نداشت، فقط به آن صدمه می‌زد
[ترجمه گوگل]او می گوید: 'هرچه این اچتیوسور کمی سعی کرد آن را بکشد، فقط به آن آسیب می رساند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ichthyosaur remains are found in black, bituminous marine shales deposited about 190 million years ago.
[ترجمه ترگمان]The دریایی یافت‌شده در shales دریایی،، حدود ۱۹۰ میلیون سال پیش ته‌نشین می‌شوند
[ترجمه گوگل]باقی مانده های ichthyosaur در سیاه و سفید، شیل های قیری دریایی در حدود 190 میلیون سال پیش ذخیره می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't let its large size fool you; the Ichthyosaur can easily move through the water at great ...

معنی کلمه ichthyosaur به انگلیسی

ichthyosaur
• ichthyosaurus, any one of the extinct gigantic aquatic reptile with short and biconcave vertebrae

ichthyosaur را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
نوعی از آبزیان منقرض شده که تنها فسیل هایی از انها در دسترس است. شباهت زیادی به اره ماهی امروزی داشتند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ichthyosaur

کلمه : ichthyosaur
املای فارسی : ایچتهیسور
اشتباه تایپی : هزافاغخسشعق
عکس ichthyosaur : در گوگل

آیا معنی ichthyosaur مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )