برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

ice shelf


(توده ی انبوهی از تکه های یخ که در راستای کرانه های قطبی در ته دریا قرار دارد و شاخه های آن تا سطح آب می رسد) سکوی یخی، یخ سکو

بررسی کلمه ice shelf

اسم ( noun )
• : تعریف: a thick layer of glacial ice that is frozen solid near shore but floats as it extends out to sea.

واژه ice shelf در جمله های نمونه

1. Retreating ice shelves could be expected as a result of global warming, but are not in themselves evidence of it.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که قفسه‌های یخی در نتیجه گرم شدن جهانی هوای کره زمین انتظار آن را داشته باشند، اما در حال حاضر شاهدی بر آن نیستند
[ترجمه گوگل]در نتیجه گرم شدن کره زمین، می توان از قفسه یخ عقب نشینی کرد، اما به خودی خود شاهد آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Huge pieces of the ice shelf break off and slowly melt into the sea.
[ترجمه ترگمان]تکه‌های بزرگی از the یخ جدا می‌شوند و به آرامی به درون دریا ذوب می‌شوند
[ترجمه گوگل]تکه های بزرگ قفسه یخ از بین می روند و به آرامی به دریا می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The enormous Wilkins ice shelf is now barely attached to land.
[ترجمه ترگمان]The بزرگ ویلکینز در حال حاضر به سختی به زمین متصل است
[ترجمه گوگل]قفسه ی یخ ویلکینز در حال حاضر به سختی به زمین متصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Extensive cracks in Ward Hunt, the largest remaining ice shelf, means it will continue to disintegrate in the coming years, said Luke Copland, direct ...

معنی ice shelf در دیکشنری تخصصی

ice shelf
[عمران و معماری] یخپشته
[زمین شناسی] جزیره یخی تخته یخ عظیمی بشکل یک جزیره پهناور که مجاور ساحل بوده و به خط ساحلی پیوسته باشد .

ice shelf را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ice shelf
کلمه : ice shelf
املای فارسی : آیس شلف
اشتباه تایپی : هزث ساثمب
عکس ice shelf : در گوگل

آیا معنی ice shelf مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )