برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

ice cream

/ˈaɪsˈkriːm/ /aɪskriːm/

معنی: بستنی
معانی دیگر: بستنی بستنی

بررسی کلمه ice cream

اسم ( noun )
مشتقات: ice-cream (adj.)
• : تعریف: a rich, sweet, frozen food made by churning cream and milk products to a smooth consistency while freezing, and often flavored.

واژه ice cream در جمله های نمونه

1. an ice-cream cone
قیف بستنی

2. an ice-cream parlor
فروشگاه بستنی

3. she scooped the ice-cream on the plate
بستنی را با ملاقه در بشقاب گذاشت.

4. seven different flavors of ice-cream
بستنی‌هایی با هفت طعم گوناگون

5. she is very partial to ice-cream
او خیلی بستنی دوست دارد.

6. the children pecked at the stale food and asked for ice-cream
بچه‌ها با غذای مانده ور رفتند و بستنی خواستند.

7. Ice cream is popular among children.
[ترجمه ترگمان]بستنی در میان کودکان محبوب است
[ترجمه گوگل]بستنی در میان کودکان محبوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I bought a brick of ice cream for Jimmy.
[ترجمه ترگمان]من یه آجر برای جیمی خریدم
[ترجمه گوگل]برای جیمی یک آجر از بستنی خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. What flavor of ice cream do you like?
...

مترادف ice cream

بستنی (اسم)
ice cream

معنی عبارات مرتبط با ice cream به فارسی

ظرف بستنی سازی
بستنی ناپلی (بستنی لایه لایه و رنگارنگ)

معنی کلمه ice cream به انگلیسی

ice cream
• frozen dessert made from milk products
• ice cream is a very cold sweet food made from milk.
• an ice cream is a portion of ice cream, usually wrapped in paper or in a container.
ice cream bar
• brick of ice-cream, popsicle
ice cream bar on a stick
• type of sweet dessert, ice pop
ice cream cake
• type of cake made with ice cream inside
ice cream colors
• synthetic colors which resemble colors of ice cream (pink, purple, etc.)
ice cream cone
• edible cone-shaped object used for holding ice-cream
ice cream soda
• ice-cream soda is a dessert made from ice cream, fruit-flavoured syrup, and soda water. it is usually served in a tall glass.
ice cream sundae
• dessert dish made of ice cream topped with whipped cream and various toppings (such as nuts, bananas, chocolate sauce, and a cherry)
ice cream truck
• truck which travels around selling ice cream (often plays a musical tune to advertize its presence)
dairy ice cream
• sweet frozen dessert containing cream or butterfat
mocha ice cream
• ice cream with a chocolate-coffee flavor
yogurt ice cream
• ice cream which is made from frozen yogurt

ice cream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان
بستني
sha
بستنی
مرغابی
she makes ice cream
Which is likely to be bad
او بستنی درست میکند
که احتمالا بدمزه باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ice cream

کلمه : ice cream
املای فارسی : آیس کرم
اشتباه تایپی : هزث زقثشئ
عکس ice cream : در گوگل

آیا معنی ice cream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )