برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

i remember

معنی کلمه i remember به انگلیسی

i remember
• i recall

i remember را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال
یاد من موند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i remember مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )