برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
had - to - clean - the - table

i had to clean the table

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزانہ جمشیدی
من مجبورم میز رو تمیز کنم
یا من مجبورم میز را جمع کنم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی i had to clean the table مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )