برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
dont - give - fuck

i dont give a fuck

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین رضا
مترادف i dont give a shit
همون "من اهمیت نمیدم"
به تخمم !
I don't give fuck/shit/damn
بیشتر بصورت بی ادبی گفته میشود.
I don't care مودبانشه.
هادی ای ام
I dont give fuck/damn/shit
یعنی " به تخمم! " که بصورت impolite استفاده میشه
اما مودبانش I don't care میباشد.
Mani
به تخمم نیست
Arshia RnJ
اهمیتی نمیدم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی i dont give a fuck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )