برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

i demodulator


الکترونیک : تحمیلزداى اى

معنی i demodulator در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] مدوله زدایی « آی» مدوله زدایی که در آن سیگنال رنگ نمایی و سیگنال نوسان ساز رگبار رنگ با هم ترکیب نی شوند و سیگنال « آی» در گیرنده ی تلویزیون رنگی بازیابی می شود.

i demodulator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی i demodulator

کلمه : i demodulator
املای فارسی : ی دمدولاتور
اشتباه تایپی : ه یثئخیعمشفخق
عکس i demodulator : در گوگل

آیا معنی i demodulator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )