برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

i dare say


(به جرات) می توانم بگویم

واژه i dare say در جمله های نمونه

1. God is Love, I dare say, but what a mischievous devil Love is.
[ترجمه ترگمان]به جرات می‌گویم: خدا عشق است، اما این عشق شیطانی شیطانی است
[ترجمه گوگل]خدا عشق است، به جرات می گویم، اما شیطان عصبانی عشق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I dare say you are right.
[ترجمه ترگمان]حق با شماست
[ترجمه گوگل]جرات می گویم حق با شماست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I dare say that he was holding something back from us.
[ترجمه ترگمان]جرات می‌کنم بگویم که او چیزی را از ما گرفته بود
[ترجمه گوگل]جرأت می کنم بفهمم که چیزی از ما عقب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You are tired, I dare say.
[ترجمه ترگمان]به جرات می‌گویم: تو خسته‌ای
[ترجمه گوگل]تو خسته هستی، جرات می گویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I dare say thin ...

معنی کلمه i dare say به انگلیسی

i dare say
• i would say that -

i dare say را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عرشیا
به جرات میتوانم بگویم
I can say it strongly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی i dare say

کلمه : i dare say
املای فارسی : ای داره سعی‌
اشتباه تایپی : ه یشقث سشغ
عکس i dare say : در گوگل

آیا معنی i dare say مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )