برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

i ching

بررسی کلمه i ching

اسم ( noun )
• : تعریف: an ancient Chinese book of divination that employs chance and is based on the idea that each moment in time is unique for each person; Book of Changes.

معنی کلمه i ching به انگلیسی

i ching
• ancient chinese book containing symbols and text to be used in fortunetelling

i ching را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i ching مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )