برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

i certify herewith

معنی کلمه i certify herewith به انگلیسی

i certify herewith
• i hereby attest, i testify by this, i hereby guarantee

i certify herewith را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i certify herewith مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )