برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

i care about you

معنی کلمه i care about you به انگلیسی

i care about you
• you are important to me, i have strong feelings for you

i care about you را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i care about you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )