برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
cant - stand - the - sight - of - you
شبکه مترجمین ایران

i cant stand the sight of you


مرده شورتو ببرن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی i cant stand the sight of you

کلمه : i cant stand the sight of you
املای فارسی : ی کانت ستاند تهه سقت اف یو
اشتباه تایپی : ه زشدف سفشدی فاث سهلاف خب غخع
عکس i cant stand the sight of you : در گوگل

آیا معنی i cant stand the sight of you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )