برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

i cannot believe my ears

معنی کلمه i cannot believe my ears به انگلیسی

i cannot believe my ears
• i cannot believe that what i'm hearing is true

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i cannot believe my ears مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )