برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

i can't afford it

معنی کلمه i can't afford it به انگلیسی

i can't afford it
• it is out of my budget, it is too expensive; it is too difficult

i can't afford it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ms.macani
پول کمی داشتن
سیروس
استطاعت مالی نداشتن.

برای i can't afford to do it نیز پیشنهاد می کنم "نباید این کار را انجام بدهم"
Zahra
توان مالی نداشتن
علیرضایگانه شناس
بضاعت مالی آن راندارم؛ ازعهده تهیه آن برنمیام؛استطاعت مالی ندارم
ت
من پول کمی دارم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i can't afford it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )