برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
beg - you - to - pray
شبکه مترجمین ایران

i beg you to pray


التماس دعا دارم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی i beg you to pray

کلمه : i beg you to pray
املای فارسی : ی بگ یو تو پری
اشتباه تایپی : ه ذثل غخع فخ حقشغ
عکس i beg you to pray : در گوگل

آیا معنی i beg you to pray مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )