برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1654 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am

معنی عبارات مرتبط با i am به فارسی

05ریال زیان یا ضرر کرده ام
پنجلیره اشتباه حساب کردم
خواب من سبک است
من اینجاغریبم
من دراین خصوصدلواپس هستم
از او میترسم
میترسم، برای کاستن ازاثرخبریکه بکسی می دهندبکارمی برند
پنجلیره اشتباه حساب کردم
همینم که هستم
بکلی گیجشده ام، دیگرعقلم بجای نمیرسد
در خدمت شماهستم
بد جوری گرفتار شده ام
کرایه خانه ام عقب افتاده است
مصم هستم بروم
دست ...

معنی کلمه i am به انگلیسی

i am
• i exist, i live, i occupy a position, i exist in a particular condition
i am afraid that
• i fear that, i'm sorry but
i am all ears
• i am paying close attention, i am listening carefully
i am black but comely
• phrase from "song of songs" which speaks of a dark and beautiful woman
i am completely
• i am totally, i am entirely, i am absolutely
i am done
• i have finished, i have completed -
i am entirely
• i am totally, i am completely, i am absolutely
i am fine
• i am ok, everything is all right, i am doing well
i am gay
• i am happy; i am a homosexual
i am heaps better
• i feel much better, my situation has much improved
i am no judge of that
• i am not knowledgeable enough to give an opinion on that
i am not a lawyer
• i am not certified to provide legal advice or representation
i am not called
• my name is not -
i am not myself
• i don't feel well, i am acting uncharacteristically
i am sick of it
• i can't take it anymore, i am tired of it, i have had enough
i am sorry
• i regret, i feel sorrow, excuse me
i am sure that
• i am certain that -, i have no doubt that -
i am the best
• there is no one better than me, i ...

i am را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
I'm am powerfoll

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i am مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )