برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am warning you

معنی کلمه i am warning you به انگلیسی

i am warning you
• i am telling you now so you will know, you have been warned (generally said in a threatening manner)

i am warning you را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i am warning you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )