برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am totally

معنی کلمه i am totally به انگلیسی

i am totally
• i am entirely, i am completely

i am totally را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i am totally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )